ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ“มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖
ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ“มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน”
ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เป็นเจ้าภาพโรงทาน : เพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และผู้ร่วมงาน จำนวน ๑,๒๐๐ รูป/คน
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๓ จังหวัด ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 62