ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นิมนต์นักเรียนโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม ร่วมงาน และร่วมแข่
๑. กิจกรรม ลูกผู้ชายมือคือยศ (คัดลายมือไทย) 
๒. กิจกรรม ตอบปัญหาภาษาไทย
๓. กิจกรรม THE VOICE NOVICES ขับร้องบทร้อยกรองทำนองเสนาะ
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐น. ณ ห้องประชุมศรีอรรถเมธี
ท่านใดมีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้สภาพถวายรางวัล แจ้งความประสงค์ได้ที่ เฟสบุ๊คโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม แผนกสามัญศึกษา หรือ ห้อง วิชาการ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 62