ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำโรงเรียน '' ต้นรวงผึ้ง '' 65
26 สิงหาคม 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำโรงเรียน  '' ต้นรวงผึ้ง '' ทดแทนต้นเดิม '' ต้นพญาสัตบรรณ '' ที่แก่ตายตามอายุขัย โดยผู้อำนวยการร่วมกับคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนวัดศรีวิชัยงนาราม
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,14:21   อ่าน 95 ครั้ง