ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
ขอแสดงความยินดี แก่ลูกๆ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดเลย เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ "การศึกษาดี ศาสนพิธีเด่น เน้นจริยธรรม"
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2565,18:20   อ่าน 240 ครั้ง