ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำโรงเรียน '' ต้นรวงผึ้ง '' 65
( จำนวน 32 รูป / ดู 95 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565
( จำนวน 27 รูป / ดู 77 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 65
( จำนวน 39 รูป / ดู 119 ครั้ง )
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2565
( จำนวน 43 รูป / ดู 191 ครั้ง )
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 บูชาบูรพาจารย์
( จำนวน 86 รูป / ดู 342 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 60 รูป / ดู 285 ครั้ง )
ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 17 พฤษภาคม 2565
( จำนวน 30 รูป / ดู 217 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
( จำนวน 57 รูป / ดู 439 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
( จำนวน 141 รูป / ดู 1078 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ
( จำนวน 0 รูป / ดู 138 ครั้ง )
กิจกรรมสานสัมพันธ์ปีใหม่ ๖๕
( จำนวน 27 รูป / ดู 286 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 14 มิถุนายน 2564
( จำนวน 32 รูป / ดู 509 ครั้ง )