ฝ่ายบริหาร

พระครูปริยัตยาทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระมหาฤทธิ์ศักดิ์ ญาณาภิรโต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นายพูลเพชร บัวเปลือย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุพจน์ พงุดทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางพนิดา แก้วใสทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร